Besplatna isporuka na teritoriji Srbije za iznos veći od 3000 RSD.

Opšti uslovi

Adore chocolat doo E-podavnica prihvata VISA, MasterCard i Maestro platne kartice.

Račun korisnika se tereti nakon isporuke robe Kupcu.

Adore chocolat doo garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventulanu promenu cene pre izvršene isporuke. To se odnosi i na evenutalno povećanje ili smanjenje cene.

U slučaju greške prilikom kupovine (npr. prekid konekcije sa internetom ili nedostupnost procesora kreditnih kartica…), račun Kupca neće biti zadužen.

Adore chocolat doo se obavezuje da će kupljenu robu u roku od jednog radnog dana predati kurirskoj službi koja je zadužena za dostavu. Predviđeno ukupno vreme za dostavu robe Kupcu na adresu koju je uneo u procesu kupovine je najviše 6 radna dana, bez obzira na destinaciju u Srbiji (najčešće roba stigne na adresu kupca za 2 do 3 dana).

Ukoliko Kupac unese pogrešne lične podatke ili podatke o adresi prebivališta (adresa za isporuku robe) prilikom procesa kupovine, Adore chocolat doo ne snosi odgovornost za neisporučivanje robe. U tom slučaju Adore chocolat doo će pokušati da kontaktira Kupca i isporuči robu na novoutvrđenu adresu uz naplatu dodatnih troškova za dostavu, a u slučaju da ne uspe, Kupac se tereti za interne troškove u visini od 450,00 dinara.

Ukoliko postoje nejasnoće u vezi unetih ličnih podataka ili odabranih proizvoda, Adore chocolat doo će pre slanja robe kontatktirati Kupca telefonom ili mailom. U slučaju da je kupac nedostupan ili ne odgovori na mail ovo može prouzrokovati produženje roka dostave za koji Adore chocolat doo ne može preuzeti odgovornost.

Ukoliko Kupac ne želi da preuzme kupljenu robu, isti se tereti za nastale manipulativne troškove u visini od 450,00 dinara, (pogledati ODUSTAJANJE OD KUPOVINE).

Nakon obavljene kupovine, a pre isporuke na kućnu adresu, specifikacija izabranih proizvoda se ne može menjati.

Kupac je u mogućnosti nakon kupovine da se informiše o statusu iste na internetu ili na telefon 0658444445.

U slučaju bilo kakve promene ili problema u toku isporuke Adore chocolat doo će pokušati da kontaktira Kupca na kontakt telefon ili mail koji je ostavio prilikom procesa kupovine.

Adore chocolat doo nije obavezan da rešava reklamacije uzrokovane nemogućnošću isporuke zbog netačne ili nepostojeće adrese Kupca.

Ukoliko Adore  chocolat doo iz tehničkih razloga nije u mogućnosti da isporuči kupljenu robu, Kupac će momentalno biti obavešten putem telefona, a račun kupca neće biti zadužen za dati iznos.

Kupovinu u Adore chocolat doo internet prodavnici mogu obaviti isključivo punoletna fizička lica.

Adore chocolat doo ne odgovara za transakcije izvršene bez znanja vlasnika kreditnih kartica (ukradene kreditne kartice, pozajmljene platne kartice, kada deca koriste kartice roditelja, itd.). U slučaju takvih transakcija Adore chocolat doo neće izvršiti povraćaj sredstava.